Trường Mầm Non Hoa Hồng Thị Trấn Nông Cống

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3 TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3 TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Kết quả hội thi " Bé với làn điệu dân ca"

Sáng ngày 12/02/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống tổ chức Hội thi “Bé với làn điệu Dân ca Việt Nam” năm học 2022 - 2023 tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Nông Cống theo Kế hoạch số 380/KH-GDMN ngày 07/12/2022.

Hội thi " Bé với làn điệu dân ca"

Ngày 17/11/2022 trường Mầm non Hoa Hồng đã tổ chức hội thi Bé với làn điệu dân ca năm học 2022 2023